uaduq

aing!

Kuring anak cikal, dijurukeun di hiji kampung leutik nu kunu nyieunna diaranan kampung cinta: Banjarasih. Hiji kampung di salasahiji kacamatan di pojokan wétan kidul Sumedang.

Ayeuna kuring keur babarengan nyeuseup hawa jeung Prabu Siliwangi. Di handapeun tangkal kawung. Har, naha Prabu Siliwangi hirup kénéh kitu? Cek sakaol mah enya. Da teu kacatur maot manéhna mah.

Terus, naha uaduq!? eta wancahan tina ua duq!

ua: geus disebutkeun di luhur, kuring anak cikal. Panggedéna tapi teu rumasa pangkolotna. ua téh keur nabeuh manéh ka anak-anak adi. Kulantaran kitu, dua hurup ieu ku arandika nu lain anak adi kuring, bisa dianggap euweuh. Geus boga kitu suanna? Nu bisa ngagentra ua ka kuring? Puguh lur keur nungguan kénéh. (Béjanyar: dina tanggal 31 Oktober 2011, peuting, kuring geus sah jadi ua!)

duq!: naon nya kasebutna? Kieu we lah, duq! téh bentuk nu geus diruksak tina opat hurup mimiti ngaran. Naha diruksak? Teuing atuh, ngan ieu mah ukur karumasa diri, pedah nepi ka kiwari teu nyaho diharti aran sorangan. Komo ngartikeun batur, enya maranéh! Tah jadina teh hurup katilu jeung kaopat diruksak, dijungkirkeun.

Ongkoh lamun disebut babarengan jeung ua, jadina uaduq! Nu lamun dibaca kadéngéna sarimbag jeung waduk! nu saharti jeung tahi dina basa Indonésia, atawa shit dina basa Inggris. Ieu kecap ogé boga harti injeuman lohong. Atawa bohong. Atawa wadul. Nu hususna mah sok dilarapkeun kana ucapan, tulisan nu dianggap euweuh eusian. Teu miboga dadasar nu kuat–tah ieu bingungna, urang Inggris gé sok tuturut munding, nyebut nu kitu, nu lohong, nu ngawadul téh maranéhna gé pan: bullshit!! cenah–. Tah obrolan nu karitu, tulisan sarupaning kitu kabeuki téh. Boh ngadengena, boh ngucapkeunna, boh macana, boh nulisna.

Séjénna deui. Waduk najan ampir taya hartina, ngan lamun diolah bisa ngilu ngurangan konsumsi kana énérgi tak terbarukan, nu mingkin saeutik waé. Nu ayeuna keur ceyah gara-gara cek cenah kiwari: DUNYA HARÉÉNG!

Kuring, uaduq! seja ngilu harééng, nyoba ngilu ngabauan dunya. Sakaol nyebutkeun: “parpeum moal kasebut seungit lamun euweuh nu ngaranna bau!”

haiah!!!!

aing, ua dudi alias uaduq!

  1. wah aing oge mun kitu mah kaasup grupna uaduq, tapi ditambahan…quuun.
    wilujeng tepang. hn*R3M

  2. Kutan….
    Geningan kitu nya jujutanana teh….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: