uaduq

simeut jangkrik

In gambar, unakanik sunda on September 23, 2010 at 7:25 pm

caricangkas

kitu kasebutna di lembur kuring mah (sok rada teu pédé nyebut hiji barang/mangkeluk dina basa sunda téh, sok réa bédana jeung di tempat séjén). sabangsaning simeut nu ogé sok jadi batur jangkrik. enya, mun ditingali tina raga badagna mah caricangkas teh méh jiga simeut, boga dua antene dina huluna, jeung dua bebetrik nu jadi suku tukangna. sedengkeun pangna disebut batur jangkrik pedah ieu mangkeluk teh sok ngéar kasada mun peuting geus nyanding, adu manis jeung sora jangkrik. (kétang jangkrik gé boga dua antene jeung dua bebetrik éta, ngan awakna éléh panjang wungkul, jigana mah tiluanana sabangsaning sisimeutan/jajangkrikan/cacaricangkasan)

caricangkas jiga hewan séjénna boga cara keur matéaan kejemna alam. jangjangna sarua jeung warna jeung rupa daun. hal ieu dipaké keur nyamuni ti nu jadi musuh alamna.

caricangkas ogé ngarupakeun batur deukeut manusa di pilemburan. jiga bangkong, oray, bangbara, kamarang, jangkrik jeung rea deui hewan sejenna nu teu asa-asa lamun asup ka imah jelema.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: