uaduq

beas leutik camperenik! nyawang anjeun sabeuleugeunjeur

In gambar, unakanik sunda on September 23, 2010 at 7:22 pm

sangu beunyeur

beunyeur téh béas bubuk. di jaman baheula nu ngaranna beunyeur réa dihasilkeun sabab ngarobah paré jadi béas masih maké prosés ditutu maké halu dina lisung. ku ditutu, tarik beubeut halu kana lisung teu bisa angger. pedah tanaga manual téa, tanaga manusa mah pan teu bisa dikira-kira. kalan halon teuing tapi leuwih remen deui bedas teuing. nu tungtungna paré nu sakuduna ngabéas ngalaleunjeur bubuk teuing jadi beunyeur.

sedeng di jaman kiwari, ku ayana mesin giling modern–héleran cek urang lembur kuring mah, nu jigana mah hasil salah déngé tina kecap basa asing–ngabeunyeurna béas bisa leuwih dikurangan.

tah balik deui kana sangu beunyeur. najan sarua tina béas, sangu tina beunyeur téksturna béda dibanding sangu tina béas biasa. rasa ngagerenyil sangu beunyeur bakal leuwih rosa. séjénna deui, kuring can kungsi ngasaan sangu beunyeur nu diolah sarua jeung sangu biasa. biasana mah sok bari dibungbuan jeung direueuy ku kacang suuk dibalur ku parud kalapa ngora. tangtu ku cara kitu sangu beunyeur leuwih karasa gurih tinimbang sangu béas biasa.

ieu tulisan urang pungkas ku wawangsalan:

béas leutik camperenik,
nyawang anjeun sabeuleugeunjeur.

naon cik eusina, coba tareguh?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: