uaduq

pare sunda

In gambar, unakanik sunda on September 23, 2010 at 7:03 pm

paré digeugeus jiga kieu, geus teu digunakan lamun melak pare hibrida. pakangna nu kudu panjang, jeung ngalana nu maké étém bakal hésé mun jangkung tangkal paré ukur sasuku. ku kituna ukuran paré jaman baheula moal deui kapake. ahirna musnah.

ukuran paré jaman baheula:
saranggeuy : sagagang
sapocong : satengah geugeus (pikeun ukuran paré nu ranggeuyan, kira-kira ranggeuyanana bisa kakeupeul)

saeundan : sapocong
sageugeus : dua pocong nu dibeungkeut dihijikeun
sagédéng : sageugeus
sasangga : lima geugeus
salajer : opat sangga (20 geugeus)
sacaéng : 200 geugeus
sabawon : opat pocong
satanggung : 50 geugeus
saundem : pikeun ukuran béas anu ditaker ku batok, kira-kira satengah léter
samadéa : satengah caéng (6 kati)
sakati : kira-kira 817,5 gram
sagantang : 10 undem (5 kati)
saemud : kira-kira saléter leuwih
sakulak : kira-kira 2,5 kg, keur ukuran béas
sapikul : 100 kati, kira-kira 62,5 kg keur ukuran bangsal
sadacin : sapikul

ieu aran paré nu nyoko ka kamus sunda-inggris yasana yonatan rig, urang inggris nu jadi pangusaha kebon téh di jasinga, bogor. kamus disusun taun 1862.

Paré sawah

 1. Angsana Baheula: bodas
 2. Angsana Leutik: bodas
 3. Banténg: bodas
 4. Bénténg : bodas
 5. Beureum Gedé atawa Rabik : beureum
 6. Beureum Huis : beureum
 7. Beureum Loyor : beureum
 8. Beureum Séksék: beureum
 9. Ceré Bogor : bodas
 10. Ceré Cangkaruk : beureum
 11. Ceré Gadog : beureum
 12. Ceré Kadut : bodas
 13. Ceré Malati : bodas
 14. Ceré Picung : bodas
 15. Ceré Taropong : bodas
 16. Ceré Tigaron : bodas
 17. Ceré Tongsan : beureum (ti cina, panen 80-90 poé)
 18. Cindé : bodas
 19. Cokrom : bodas
 20. Gajah Menur : bodas
 21. Gebang : bodas
 22. Génja : bodas (téréh panén)
 23. Giliran : bodas
 24. Gimbal : bodas
 25. Grogol : bodas
 26. Gudélan : bodas
 27. Kadut : bodas
 28. Kamuning : bodas
 29. Katuncar : bodas
 30. Ketan Bébék : bodas
 31. Ketan Beledug : bodas
 32. Ketan Beureum : beureum
 33. Ketan Hideung : hideung
 34. Ketan Huis : bodas
 35. Ketan Jayanti atawa Bogor : bodas
 36. Ketan Minjangan : bodas
 37. Ketan Sénggolan : bodas
 38. Lampuyang : bodas
 39. Madura : bodas
 40. Manglar : bodas
 41. Mataram : bodas
 42. Seri Kuning : bodas
 43. Sikep : bodas
 44. Sisit Naga : bodas
 45. Sogléng : bodas
Paré Huma:

 1. Ambon : bodas
 2. Badigal : beureum
 3. Baduyut atawa Leubeut : bodas
 4. Bagoan atawa Ujung Gunung : beureum
 5. Bangban : bodas
 6. Bantan atawa Siyut : bodas
 7. Banténg : bodas
 8. Batu : bodas
 9. Bentik : bodas
 10. Beunteur : bodas
 11. Beureum Banggala : beureum
 12. Beureum Barudin : beureum
 13. Beureum Gebang : beureum
 14. Beureum Jalani atawa Paré Maringgui : beureum
 15. Beureum Kancana : beureum
 16. Beureum Kapundung : beureum
 17. Beureum Karudin, Beureum Bidur, Beureum Badui atawa Beureum Karang : beureum
 18. Beureum Kesur : beureum
 19. Beureum Lopang atawa Pulung : beureum
 20. Beureum Limar : beureum
 21. Beureum Loyor : beureum
 22. Beureum Manggala : beureum
 23. Beureum Ngéngé : beureum
 24. Beureum Peuteui atawa Baduyut : beureum
 25. Beureum Racik atawa Tiwu : beureum
 26. Beureum Randa : beureum
 27. Beureum Ranji : beureum
 28. Beureum Ronyok atawa Gimbal : beureum
 29. Beureum Salir atawa Riji : beureum
 30. Beureum Séréh : beureum
 31. Beureum Seungkek : beureum
 32. Biluk : bodas
 33. Birus : bodas
 34. Bubuai atawa Bali : bodas
 35. Bujang : bodas
 36. Bunar : bodas
 37. Buntut Ajag : bodas
 38. Campaka : bodas
 39. Candana : bodas
 40. Cauk : bodas
 41. Ceré Beureum : beureum
 42. Ceré Kalapa : beureum
 43. Ceré Malati : beureum
 44. Ceré Pingping Kasir : beureum
 45. Ceré Ratus : beureum
 46. Ceré Satak : beureum
 47. Cindé : bodas
 48. Cokrom : bodas
 49. Deles : bodas
 50. Dirah : bodas
 51. Gadog atawa Gintung : hideung
 52. Gajah Menur : bodas
 53. Gajah Pulen : bodas
 54. Gandréng atawa Kolélét : bodas
 55. Gimbal : bodas
 56. Gumang : beureum
 57. Gundet : bodas
 58. Hapit : Beureum
 59. Injuk : bodas
 60. Jalawara : bodas
 61. Jambon : bodas
 62. Jambu : bodas
 63. Jampang : bodas
 64. Jeruk : bodas
 65. Kadaka : bodas
 66. Katuncar : bodas
 67. Kawalu : konéng (biasa dipelak ku urang Badui)
 68. Ketan Asmara: beureum
 69. Ketan Banténg atawa Smut Lutang : bodas
 70. Ketan Beureum : beureum
 71. Ketan Buntut Kuda : bodas
 72. Ketan Buntut Ayiruan : bodas
 73. Ketan Ceuri : bodas
 74. Ketan Cikur atawa Nangka : beureum
 75. Ketan Hideung : hideung
 76. Ketan Huis : bodas
 77. Ketan Jaléha atawa Salasi : bodas
 78. Ketan Jalupang : bodas
 79. Ketan Kerud : bodas
 80. Ketan Kidang : bodas
 81. Ketan Loyor : bodas
 82. Ketan Pada Laki atawa Poho Dilaki : bodas
 83. Ketan Pendok : bodas
 84. Ketan Ruyung : bodas
 85. Ketan Saja : beureum
 86. Ketan Salompét : bodas
 87. Ketan Tigaron atawa Kasumba : bodas
 88. Keuyeup : bodas
 89. Kidang : bodas
 90. Koas : bodas
 91. Konéng : bodas
 92. Konyal : bodas
 93. Lendi : bodas
 94. Lilitan : bodas
 95. Lopang : bodas
 96. Lulut : bodas
 97. Malaman : bodas
 98. Mandala : bodas
 99. Manjara : bodas
 100. Marah : bodas
 101. Marukan atawa Langkap : beureum
 102. Mas atawa Golden : bodas
 103. Mayang : bodas
 104. Mayangan : bodas
 105. Mayor : bodas
 106. Ménténg : bodas
 107. Minyan : bodas
 108. Mohong : bodas
 109. Molog : beureum
 110. Munding : bodas
 111. Naga Wuling (Black Dragon): bodas
 112. Nandi : bodas
 113. Ngaléng : bodas
 114. Nurun : bodas
 115. Odéng atawa Marukan : bodas
 116. Pandak : bodas
 117. Pendok, Megai, atawa Kokod : bodas
 118. Peuteuy : bodas
 119. Peuteuy Leubeut : bodas
 120. Picung : bodas
 121. Racik : bodas
 122. Rajah Pamuna : beureum
 123. Raja Sana : bodas
 124. Rogol atawa Muncang : bodas
 125. Rumbai : bodas
 126. Ruyuk : bodas
 127. Sabagi : bodas
 128. Salak : bodas
 129. Salak Carang atawa Salak Madur : bodas
 130. Salak Gading : bodas
 131. Samarang : bodas
 132. Sampang Hurang : bodas
 133. Sanca : bodas
 134. Séréh : bodas
 135. Séréh Pendok : bodas
 136. Seupa : bodas
 137. Sikulan : bodas
 138. Singgul : bodas
 139. Sisit Naga : bodas
 140. Sondo : bodas
 141. Tambleg : beureum
 142. Tanjung : bodas
 143. Tanggai : bodas
 144. Tanggai Lopang : bodas
 145. Timbun : bodas
 146. Tundun : bodas
 147. Tunggul : bodas
 148. Wahangan : bodas
 149. Walén : bodas
 150. Wasiyat atawa Cangkaruk : bodas
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: