uaduq

haji

In capruk on December 30, 2008 at 1:12 pm

meungpeung can tiis tiis amat. kumaha lamun urang ngaharti-ulangkeun kecap ‘mampu’ dina ibadah haji. di mana ‘mampu’ di dinya lain wae kamampuh salaku hiji individu, tapi ditambahan ku di sabudeureun manehna oge geus euweuh nu ‘teu mampuh’.. teu mampuh nedunan kabutuhan minimal keur hirupna: dahar, nginum, make, sehat, jeung diajar formal (sakola tea). lamun masih keneh aya nu kakurangan, jalma ieu wajib pikeun mere piongkoseun hajina keur amal jariah ka nu kakurangan eta.

nu jadi dadasar, kasangtukang kuring boga pikiran jiga di luhur, kuring kungsi meunang carita kieu:

aya nu rek ka mekah, enya rek naek haji, tapi teu tulus inditna. sabab aya tatanggana nu karoroncodan. keur nulung eta jalma, si-nu-rek-naek-haji teh nepi ka ihlas mikeun ongkos naek hajina. ceuk ujaring carita, mangsa usum haji lekasan, hiji peuting, dina impian manehna aya nu datang, aki-aki make baju bodas nu boga beungeut jiga beungeut talaga jero kacida nu caina canebrang herang. eta aki-aki teh ngabejaan cenah, nya manehna sorangan nu jadi haji mambrur ti eta lembur….

ukur eta, jadi lamun aya nu nanya mana ayatna, mana hadisna, mana pamanggih ulama baheulana…. mangga geura kuciwa! :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: