uaduq

nyomot tina padungdeungan evolusi: hin & tin oge kun fayakun

In capruk on December 9, 2008 at 1:30 pm

salian nyandung, nu matak picekcokeun di milis-milis nyaeta: evolusi! rame pedah pasti urang bakal nyaksian nu garelut. nyaeta antara bobotoh teori penciptaan jeung bobotoh teori evolusi. rame,panjang jeung teu nyambung-nyambung tah dua kubu teh. diantara nu teu nyararambung eta sok aya wae hal-hal anyar tina padungdengan ieu. diantarana nu kajadian di milis baraya_sunda. aya potingan ti kang bunbun (sarabunis mubarok) nu dikirim 22 november 2008, jam yahoona: 11:16 p.m… eusi eta postingan ngunikeun hal nu kieu:

Kungsi milu ngaji nu matak lieur teh di Gunung Lipung, Tasik. Kieu nu kacangkem teh:

Adam lain diciptakeun tina taneuh tapi ketururunan bangsa Hin & bangsa Tin, pangeusi dunya saacan Adam. Hin & Tin dina Al-Quran ditafsiran ‘bangsa’ lain taneuh. Bangsa Hin & Tin teh mangrupakeun tahapan evolusi menuju homo sapiens nyatana Adam. Adam nu pangheulana kenging parentah Iqra bismirobbika-aladziholaq (mengenal Asma Allah) lulus jadi khalifah di bumi.

Maka Allah nyiptakeun mahlukna Kun Fayakun, hartosna sanes sim salabim. Kun (jadi), Fayakun (maka jadi kalawan proses). Fa (maka=kecap proses), Yakunu (Fiil Mudore = verb sedang/akan)

hal nu anyar tina eta eusi potingan nyaeta: tarjamah hin jeung tin oge kun fayakun. nu lamun memang bener kitu, bisa jadi pangdedel keur bobotoh teori evolusi keur ‘neunggeulan’ bobotoh lawan…. kumaha tah?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: