uaduq

14 abad ka tukang

In capruk on November 5, 2008 at 1:54 am

opat belas abad ka tukang. kami geus kungsi ngomong:

“poe ieu, dunya ku kami geus disampurnakeun, sampurna sasampurna-sampurnana,
ka sing saha wae nu wani, ngahaja boh teu ngahaja, nambahan atawa ngurangan, boh disalabarkeun atawa ukur disidemjero
siapkeun we awak sakuat-kuatna, di aherat tempat nyipuh dosa saendengengdeng geus sayaga keur maraneh!!”

kiwari kami ge geus ngirim tukang tagih dosa, laskar-laskar jeung front-front, bisi maraneh teu kuat nangdangan siksa, sakalian, jaga!

kami,

P

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: