uaduq

serat buligir, keur mang engkus

In capruk on November 20, 2014 at 4:35 pm

haturan mang engkus, tos lawas urang teu jonghok, nya? tos mulan-malén emang teu ngawénéhan. kamana mungkul? mugya sanés gagara bosen ningali kuring, nya mang 😀

mang, kuring deuk ngabéjaan: emang téh tos “gagal” aya di ieu milis (urangsunda@yahoogroups.com). punten mang, upama ungkara éta garihal. dipaké téh bakating ku kzl wé. sanés ka emang, kzl ka diri sorangan. kérénna mah, kuring téh ambek kapegung.

jabar, kateuajegan sunda, jeung indikator pulitik indonésia

In capruk on April 24, 2014 at 3:25 pm

doangna loba nu kungsi ngadéngé omongan ieu: mun deuk ningali partai mana nu meunang pemilu di indonésia, tingali wé nu meunang di jawa barat.

coba wé urang tata ti pamilihan taun 1999. di jabar nu meunang pdip, nasional gé nu meunang pdip. taun 2004, di jabar golkar, nasional golkar. taun 2009, di jabar démokrat, nasional démokrat. jeung mun deuk percaya kana hasil quick count taun 2014 gé bakal nambah kuat omongan di luhur, pdip nu cek sakabéh qc lembaga survéy unggul di nasional, di jabar ogé unggul.

naon sababna? naha jabar bisa kitu?

démokrasi nu nyieun garong jeung tukang tipu butuh sunda

In capruk on March 26, 2014 at 4:36 pm

papandé: keur agul ku payung butut, keur diajar jadi agitator jeung propokator

cek urang sunda mah pulitik téh runtah! bau ambeuna. joré katingalina. cocogna ukur di jarian. mangkana jarauhan! cigana kamandang kalolobaanna jalma nu “ngekos” di pulo jawa béh kulon saeutik ieu teu lepas tina pangalaman pupulitikanna nu arang meunang aamisna.

di jaman nuswantara digéroh ku bulé walanda, ayana urang sunda telat pisan diaku. sunda anyar “kapanggih” ku londo ahir abad 18. méh 200 taun sanggeus walanda datang. basa herbet de jager nyebut “zondase taal”. carék sunda.