uaduq

Kumis Baplang

In kéom, SyamRidwan on August 2, 2017 at 3:54 pm

Kénging Syam Ridwan

Nimuti: urangsunda@yahoogroups.com, 24 Nopémber 2004

Jang Dadang bujang gandang urang Sela Gedang, gandang lantaran boga kumis baplang sangadulang. Najan gandang geuning teu jadi jaminan payu ka mojang lenjang. Ku kituna sakapeung sok humandeuar tur ngarasa kaluman lantaran geus lana teuing ngabujang. Manéhna hariwang lamun lila teuing ngabujang pakarangna bisi karatan lantaran lila teuing dina jero sayang. Lain teu hayang cenah néangan ubar karatan di sisi jalan tapi inggis ku bisi rémpan ku sugan. Keun waé cenah pakarangna karatan tur pipi karadak jarawatan, daripada kudu mayar tur ngeunahna ngan saentragan bari ahirna pakarangna panyakitan.

Sabar jeung sabar, sugan jeung sugan sabada lebaran, aya mojang lenjang kumalayang tur eunteup dina sayang jang Dadang. Lamun téa mah aya, meureun ku jang Dadang téh langsung diajak makalangan tur diajak galungan sabada walimahan sarta diajak lalayaran ngambah sagara kaéndahan dina mangsa peuting munggaran.

Sakedétan tarang jang Dadang kerung sorangan, mikiran nu bakal karandapan, naha mun boga pamajikan bakal kaparaban kalayan hirup bisa senang sabab keur sorangan gé mungguh ripuh loba kahayang nu can kasorang, komo deui geus maraban duaan jeung pamajikan, asa pamohalan bakal senang lantaran jang Dadang masih pangangguran alias can boga pakasaban.

Dasar gurat awak sisit kadal, nu didago-dago tacan jonghok, nu lenjang tacan kabandang, kitu deui nu bahénol can waé norojol, nongtot jodo kasebutna dicap jomlo salilana.

“Boa-boa enya Euis Bohay nampik sapajodogan téh gara-gara kumis aing!” gerentes jang Dadang bari ngusapan kumis baplangna. Najan ceuk paribasa, lalaki mah ditampik paranti ditolak biasa, tapi tetep wé mun karandapan sok ngajedug kana jajantung, ngaganjel kana angen, haté peurih asa digerihan, kitu nu karandapan ku jang Dadang harita.

“Cik atuh, mun nolak mah nolak wé, ulah tudah tuduh kana kumis sagala anu teu tuah teu dosa!” ceuk jang Dadang gegerendengan sorangan, basa ras inget deui ka ucapan Euis Bohay, anu nolak cintana kalayan dibumbuan ku alesan sieun digadil ku kumisna lamun seug manéhna jadi beubeureuhna.

Bakating kuhayang ngabandang Euis Bohay anu super hérang, kabéjakeun jang Dadang luluasan ngurud kumisna anu baplang. Leumpang ngagandeuang seja nepangan sang mojang anu lenjang. Sanggeus nepi ka pakarangan, kasampak Euis Bohay keur dikaleng ku sang juragan bari terus sing sulusup kana sédan. Biur indit ngadon senang-senang duaan. Haté jang Dadang kumalayang, cimata teu karasa ngembeng ngagenclang, hanas kumisna geus bolénang tapi si mojang tetep teu kabandang, malahan geus dikeukeuweuk ku juragan anu cenah boga pabrik mobil sédan, anu kumisna geuning leuwih baplang ti jang Dadang.

Deudeuh teuing jang Dadang iraha atuh nék mungkas ngabujang, naha nungguan jadi deui kumis baplang atawa nungguan boga mobil kijang? (SR)

Advertisements

Kéom Syam Ridwan

In kéom, SyamRidwan on August 2, 2017 at 3:42 pm

nimuti: urangsunda@yahoogroups.com, 8 Nopémber 2004

#Kéom kahiji

“Apana, iraha badé ka lembur téh? Abdi tos sono hoyong geura pendak!”, ceuk Euis Rancunit di tungtung telepon.
“Insya Alloh énjing, Mih! Kumaha mamih masih kénéh puasa?”, témbal Asép Jebrag bari ngagilirkeun hénpunna.
“Puguh nembé pisan kamari bocor, biasalah ari istri mah sok aya halangan!”
“Atuh mun kitu mah moal jadi énjing ka lembur téh!”
“Naha geuning?”
“Teu kuat atuh ari kudu puasa beurang peuting mah!”

#Kéom kadua

Néng Véronika téh salahsahiji wanoja simpenan Siaki, ngan édas unggal ditelpun kana hénpunna sok mélbok waé, malahan sok dijawab kieu, “Télkomsél véronika, tinggalkan pesan atau tutup telepon anda!”. Kukituna, Siaki ngarasa keuheul pangrasana asa disapirakeun, malahan aya niat nék males. Hiji mangsa kaparengan Néng Véronika nelpun ka Siaki, atuh gancang ku Siaki dijawab, “Télkomsél Aki Jamhuri, tinggalkan pesan atau putus hubungan kita!” ceuk Siaki bari ngagidir bakating ku keuheul.

#Kéom katilu

Hiji mangsa Siaki indit ka konter hénpun nék nanyakeun sabaraha pasualan ngeunaan gangguan dina hapéna.
“Néng…. geuning hénpun Aki mah mun narima telpun téh sok luak-léok sorana kunaon nya?”
“Éta basa Siaki keur nelpon keur gedé angin teu?”
“Puguh harita téh keur ngagelebug pisan!”
“Mangkana mun nelpon kudu keur euweuh angin!”
“Tapi anéh kamari nelpon keur euweuh angin, tapi sorana tetep wé luak-léok katambah kekeresekan deuih?”
“Tah mun éta mah waktu aki keur nelpon, di dituna keur hujan angin!”

#Kéom kaopat

“Ki…hapé téh badé nganggo hand free?” ceuk palayan toko ka Siaki.
“Puguh wé atuh néng…pan lamun aki keur joging bisa narima telpun kalayan tumaninah!”
“Ari di tempat Siaki tos aya sinyalna?”
“Can aya néng…atuh sakalian wé meuli jeung sinyalna!”
“Ulah mésér atuh, Ki…pindahkeun wé pamancar itu ka pipir imah Siaki!”, ceuk palayan bari nuduhkeun pamancar salahsahiji operator telpon sélulér.

#Kéom kalima

“Bakating ku lapar, déwék kamari neleg hp opat siki euy!”
“Nu balég euy… hp mérek naon?”
“Hileud peuteuy….dodoool!”
“Géhél!”

#Kéom kagenep

“Kamari hénpun déwék dipaling ku copét dina beus, untung kapanggih deui!”
“Kumaha caritana bisa kapanggih deui?”
“Pas dipaling kaparengan hénpon déwék disada, apal atuh sora hapé sorangan mah!”
“Nya kumaha kitu sora rings tone-na?”
“Awas copét… awas copééééétt!”

#Kéom katujuh

SMS ti Siaki: “Gw rindu kmu say!”
Dijawab ku Sinini: “Sama aku jg rindu bgt!”
Dibales deui ku Siaki: “Kpn kta ktmu?”
Dijawab ku Sinini: “Skrg jg boleh”
Dibales deui ku Siaki: “Gmna kl ditmpt biasa..?”
Dijawab deui ku Sinini: “Ok”
Dibales deui ku Siaki: “Smpai ktmu Nia syng!”
Dijawab deui ku Sinini: “Apah..Nia? prsaan gw blm gnti nma!”
Dibales deui ku Siaki: “Oh sori kirain…kamu?!?!@$”
Dijawab deui ku Sinini: “Oh ga apa2 kirain kmu juga Anton!”

#Kéom kadalapan

Aki: “Halooww, Nini… kadé poho siapkeun kolek jeung és kalapa ngora keur engké buka!”
Nini: “Puguh ieu gé ti isuk meluk sibuk di dapur keur nyiapkeun masakan jang buka…nya ieu ngahénpun ti mana, Aki?”
Aki: “Ieu di dieu….di tengah imah!”

serat buligir, keur mang engkus

In capruk on November 20, 2014 at 4:35 pm

haturan mang engkus, tos lawas urang teu jonghok, nya? tos mulan-malén emang teu ngawénéhan. kamana mungkul? mugya sanés gagara bosen ningali kuring, nya mang 😀

mang, kuring deuk ngabéjaan: emang téh tos “gagal” aya di ieu milis (urangsunda@yahoogroups.com). punten mang, upama ungkara éta garihal. dipaké téh bakating ku kzl wé. sanés ka emang, kzl ka diri sorangan. kérénna mah, kuring téh ambek kapegung.